Mai sunt 4 locuri pentru cursul din 27 - 29 Mar, 2024. Hai și tu!

Despre curs

24h pe parcursul a 3 zile pline de teorie, coaching și practică
pe șantierul One Lake Club, dezvoltator One United Properties

cu  Andrei COROBEA-BIRCEANU.
Real Estate Development Advisor @EVA BUILD
Administrator & Project Director @One United Properties
Dezvoltator imobiliar @Herastrau Luxury Apartments
Co-Founder & Chief Strategy Officer (CSO) @IMPERIUM

Te-ai gândit vreodată la tot ce stă în spatele unei clădiri impresionante?


Fiecare detaliu, de la concept până la finalizare, implică o serie de decizii critice și o gestionare meticuloasă a resurselor.


Acum ai ocazia să iei parte la acest curs de management și să descoperi toate secretele care fac posibilă realizarea unor proiecte incredibile. În acest curs, vei fi ghidat pas cu pas prin toate etapele unui proiect de construcție, de la principiile fundamentale ale managementului până la cele mai avansate tehnici de leadership și dezvoltare personală.


Ești gata să începi această călătorie fascinantă și să îți dezvolți competențele necesare pentru a deveni un lider în domeniul construcțiilor?


Haide să construim viitorul împreună!

Subiecte
 • Principii cheie ale managementului în construcții
 • Rolul Managerul de Proiect în Construcții
 • Planificarea și Organizarea Proiectului
 • Managementul Riscului și al Calității
 • Managementul Bugetului și al Resurselor
 • Managementul Echipelor
 • Managementul Procesului de Execuție
 • Responsabilități și Reglementări Juridice
 • Managementul Documentației
 • Managementul Sănătății și Securității
 • Gestionarea modificarilor aparute in proiect și a revendicarilor
 • Managementul Finalizării Proiectului si predarea catre Beneficiar
 • Sustenabilitate și Construcții Verzi
 • Proiectare și Construcții BIM (Building Information Modeling)
 • Leadership și Dezvoltare Personală în Managementul Proiectelor în Construcții

Cerințe pentru participare

 • Facultatea de construcții/inginerie/arhitectură sau alt domeniu conex
 • Ai deja întrebări sau situații pentru care ne provoci să găsim soluții
 • Experiență practică în domeniul construcțiilor (chiar și în roluri de voluntariat)
 • Determinat/ă să te auto-depășești și în fiecare zi să fii o variantă mai bună decât ai fost ieri

Cui se adresează cursul?

 • Project manageri la început de drum sau care au învățat experimentând
 • Profesioniștilor din domeniul construcțiilor care doresc să își dezvolte competențele de management de proiect
 • Persoanelor care doresc să facă tranziția către un rol de project manager în domeniul construcțiilor
 • Persoanelor care au ocupat roluri de coordonare sau supervizare în cadrul proiectelor de construcții și care doresc să își formalizeze și să își consolideze cunoștințele

Program

Primele două zile sunt destinate parcurgerii modulelor teoretice și cea de-a treia zi va fi plină de studii de caz, dezbatere provocări proiecte de construcții si mai ales găsirea de soluții reale.

Ziua 1 : Miercuri, 28 Februarie 2024
8 30
coffee
9 00
school
 1. Importanța managementului în industria construcțiilor
 2. Principii cheie ale managementului în construcții
 3. Rolul Managerul de Proiect în Construcții
 4. Responsabilitățile unui Manager de Proiect în construcții
 5. Deficiențe comportamentale ale Managerilor de Proiect în construcții
 6. Cum se poate dezvolta profesional un Manager de Proiect?
 7. Personalitatea unui Manager de Proiect
 8. Mentalitatea unui Manager de Proiect
10 00
school
 1. Definirea obiectivelor și cerințelor proiectului
 2. Identificarea obiectivelor proiectului
 3. Stabilirea cerințelor și specificațiile proiectului
 4. Analiza și clarificarea nevoilor beneficiarului
 5. Definirea indicatorilor de performanță și criteriilor de succes
 6. Elaborarea unui Plan de Proiect
 7. Structurarea proiectului și descompunerea în activități
 8. Estimarea duratei și resurselor necesare pentru fiecare activitate
 9. Crearea graficului de execuție și stabilirea termenelor limită (milestones)
 10. Alocarea resurselor și programarea activităților
 11. Identificarea resurselor necesare pentru proiect
 12. Planificarea și programarea activităților în funcție de resursele disponibile
 13. Asigurarea unei distribuții echilibrate a resurselor pe parcursul proiectului
 14. Monitorizarea și controlul utilizării resurselor în timpul proiectului
 15. Gestionarea timpului și a costurilor
 16. Monitorizarea și urmărirea progresului proiectului în raport cu graficul de execuție
 17. Identificarea și gestionarea devierilor de timp și costuri
 18. Utilizarea instrumentelor și tehnologiilor pentru gestionarea timpului și costurilor
10 45
coffee
11 00
school
 1. Identificarea și evaluarea riscurilor în construcții
 2. Introducere în managementul riscului în construcții
 3. Procesul de identificare a riscurilor
 4. Tehnici și instrumente de identificare a riscurilor
 5. Clasificarea riscurilor în construcții
 6. Clasificare în funcție de natură
 7. Clasificare în funcție de probabilitatea apariției
 8. Clasificare în funcție de controlabilitate
 9. Evaluarea riscurilor
 10. Analiza probabilității și impactului
 11. Analiza probabilității
 12. Analiza impactului (consecințele)
 13. Matricea de evaluare a riscurilor
 14. Documentarea și prioritizarea riscurilor identificate
 15. Planificarea și implementarea măsurilor de transfer și acceptare a riscurilor
 16. Planificarea și implementarea măsurilor pentru situații neașteptate
 17. Monitorizarea și raportarea riscurilor
 18. Exemplu de structura de proiect in vederea realizării procesului de identificare și evaluare a riscului
 19. Controlul și asigurarea calității în cadrul proiectului
 20. Importanța controlului și asigurării calității în construcții
 21. Planificarea calității
 22. Procese de control al calității
 23. Nonconformități și acțiuni corective
 24. Raportarea și urmărirea calității
 25. Testarea și recepționarea lucrărilor
 26. Importanța testării și recepționării lucrărilor în construcții
 27. Procesul de testare și recepționare a lucrărilor
 28. Rezolvarea deficiențelor și finalizarea lucrărilor
12 00
school
 1. Estimarea și monitorizarea costurilor proiectului
 2. Identificarea elementelor de cost
 3. Coerența și comparabilitatea datelor în cadrul structurii de cost coduri
 4. Rezerva bugetului
 5. Analiza cash flow-ului
 6. Gestionarea bugetului și a resurselor financiare
 7. Estimarea, evaluarea și alocarea bugetului
 8. Controlul cheltuielilor
 9. Raportarea financiară
 10. Optimizarea resurselor financiare
 11. Ofertarea și licitațiile în construcții
 12. Procesul de ofertare în construcții
 13. Etapele de pregătire a documentației de ofertă
 14. Evaluarea ofertelor și selecția subcontractorilor
13 00
restaurant
14 00
school
 1. Formarea și conducerea echipei de proiect
 2. Identificarea și selecția membrilor echipei
 3. Rolurile și responsabilitățile membrilor echipei de proiect
 4. Crearea unui mediu de lucru sănătos
 5. Procesul de identificare a climatului actual
 6. Procesul de reformatare a climatului
 7. Modalități de creare a unui mediu de lucru sănătos
 8. Tipuri de medii de lucru
 9. Stabilirea obiectivelor și așteptărilor pentru echipă
 10. Autoritate, Delegarea Sarcinilor și Responsabilităților
15 00
school
 1. Organizarea șantierului și logistica acestuia
 2. Identificarea și amenajarea spațiilor de lucru
 3. Planificarea și gestionarea resurselor materiale si umane
 4. Coordonarea fluxului de materiale și echipamente pe șantier
 5. Asigurarea sănătății și securității în cadrul șantierului
 6. Supervizarea și coordonarea lucrărilor de construcții
 7. Coordonarea activităților între echipele de lucru
 8. Monitorizarea progresului și respectarea graficului de execuție
 9. Soluționarea problemelor și gestionarea schimbărilor în cadrul proiectului
 10. Comunicarea eficientă între toate părțile implicate
 11. Monitorizarea progresului și respectarea termenelor
 12. Planificarea și Implementarea Sistemului de Monitorizare a Progresului
 13. Identificarea și Gestionarea Riscurilor de Întârziere a Proiectului
 14. Raportarea și Comunicarea Regulată a Progresului
 15. Ajustarea Planurilor și Strategiilor pentru a Respecta Termenele
15 45
coffee
16 00
school
 1. Introducere în Responsabilități și Reglementări Juridice în Construcții
 2. Rolul și Importanța Responsabilităților și Reglementărilor Juridice în Construcții
 3. Principii și concepte juridice relevante în industria construcțiilor
 4. Impactul legal asupra proiectelor de construcții și a părților implicate
 5. Principalele Legi și Normative în Construcții
 6. Principalele legi și reglementări referitoare la construcții
 7. Conformitatea cu cerințele legale și implicațiile nerespectării acestora
 8. Responsabilități și Obligații în Proiectele de Construcții
 9. Responsabilitățile și rolurile principalelor părți implicate în proiecte de construcții
 10. Răspunderea Civilă și Penală în Construcții
 11. Administrarea contractelor și relațiilor cu furnizorii și subcontractorii
 12. Opțiuni de contractare a lucrărilor
 13. Evaluarea și selecția furnizorilor
 14. Negocierea contractelor
 15. Monitorizarea și gestionarea contractelor
 16. Documente juridice relevante pentru desfășurarea proiectelor de construcții
 17. Revendicările în domeniul construcțiilor
 18. Drepturi, interese și modalități de soluționare a disputelor
 19. Tipuri de revendicări în construcții
 20. Procesul de gestionare a revendicărilor
 21. Măsuri în vederea diminuării riscului de apariție a revendicărilor
 22. Obținerea avizelor și Autorizației de Construire pentru proiectele de construcții
 23. Importanța Autorizației de Construire
 24. Procesul de obținere a Certificatului de Urbanism
 25. Procesul de obținere a Autorizației de Construire
 26. Etica și Responsabilitatea Profesională în Construcții
 27. Etica profesională și standardele de conduită în construcții
 28. Responsabilitatea față de calitatea lucrărilor și siguranța publică
 29. Consecințele nerespectării eticii și a responsabilității profesionale în construcții
Ziua 2 : Joi, 29 Februarie 2024
8 30
coffee
9 00
school
 1. Organizarea și gestionarea documentelor de proiect
 2. Importanța managementului documentației în proiectele de construcții
 3. Crearea unei structuri organizate pentru documentele de proiect
 4. Sisteme și instrumente pentru gestionarea eficientă a documentelor
 5. Controlul reviziilor și distribuția documentelor relevante
 6. Asigurarea integrității și actualității documentelor de proiect
 7. Procesul de control al reviziilor și actualizarea documentelor
 8. Distribuția documentelor către părțile implicate în proiect
 9. Fluxul de predare a documentației tehnice în proiectele de construcții
 10. Documentele de calitate și importanța lor în construcții
 11. Tipuri de documente de calitate utilizate în proiectele de construcții
 12. Importanța documentelor de calitate
 13. Documentarea procesului de control al calității
 14. Cartea Tehnică a Construcției și procedurile de actualizare
 15. Definiția și conținutul unei Cărți Tehnice a Construcției
 16. Procedurile și responsabilitățile pentru actualizarea și menținerea Cărții Tehnice a Construcției
 17. Importanța Cărții Tehnice în faza de execuție și pentru viitoarele intervenții
 18. Arhivarea și păstrarea în condiții de siguranță a documentelor de proiect
 19. Proceduri și politici de arhivare a documentelor de proiect
 20. Asigurarea securității și confidențialității documentelor arhivate
 21. Accesibilitatea documentelor arhivate pentru analiza și revizuire ulterioară
10 00
school
 1. Legislația și reglementările privind sănătatea și securitatea în construcții
 2. Rolul și importanța legislației privind sănătatea și securitatea în construcții
 3. Principalele reglementări și standarde în domeniul sănătății și securității în construcții
 4. Responsabilitățile angajatorilor și lucrătorilor în conformitate cu legislația
 5. Evaluarea riscurilor și identificarea măsurilor de prevenție
 6. Procesul de evaluare a riscurilor în șantier și identificarea zonelor cu potențial de pericol
 7. Analiza și prioritizarea riscurilor identificate în cadrul proiectului
 8. Elaborarea și implementarea măsurilor de prevenție pentru reducerea riscurilor
 9. Planificarea și implementarea măsurilor de securitate pe șantier
 10. Elaborarea planului de securitate și sănătate în muncă (PSSM)
 11. Coordonarea măsurilor de securitate cu ceilalți factori implicați în proiect
 12. Asigurarea respectării măsurilor de securitate în timpul desfășurării lucrărilor
 13. Instruirea și conștientizarea lucrătorilor în privința sănătății și securității
 14. Importanța instruirii lucrătorilor privind sănătatea și securitatea pe șantier
 15. Conținutul și metodologia de livrare a instruirii în domeniul sănătății și securității
 16. Promovarea unei culturi de conștientizare și responsabilitate în rândul lucrătorilor
 17. Monitorizarea și raportarea accidentelor de muncă
 18. Implementarea unui sistem de monitorizare a accidentelor de muncă
 19. Procedura de raportare și investigare a accidentelor de muncă
 20. Analiza și învățarea din accidentele raportate pentru îmbunătățirea securității
10 45
coffee
11 00
school
 1. Introducere în gestionarea modificărilor
 2. Prezentarea provocărilor și a necesității adaptării în proiectele de construcții
 3. Consecințele neatenției la modificări și impactul lor potențial
 4. Identificarea, evaluarea și documentarea modificărilor
 5. Metode și tehnici de identificare a modificărilor potențiale și a neconcordanțelor
 6. Analiza impactului modificărilor asupra obiectivelor proiectului, bugetului și termenului de execuție
 7. Beneficiile și procedurile de documentare detaliată a tuturor schimbărilor survenite
 8. Procesul de gestionare a schimbărilorImpactul modificărilor asupra proiectului
 9. Implementarea unui sistem eficient de gestionare a schimbărilor: etape și proceduri
 10. Definirea rolurilor și responsabilităților echipelor în cadrul procesului
 11. Strategii de comunicare și colaborare pentru adaptarea la schimbări
 12. Impactul modificărilor asupra proiectului
 13. Evaluarea repercusiunilor modificărilor asupra graficului și bugetului
 14. Metode de gestionare a costurilor adiționale și de optimizare a resurselor
 15. Măsuri corective și ajustări strategice pentru realinierea la obiectivele inițiale
12 00
school
 1. Contextul Managementului Extern în România
 2. Etapele Finalizării Proiectului
 3. Predarea către chiriași sau cumpărători
 4. Organizarea vizitelor la fața locului și identificarea snag-urilor
 5. Remedierea problemelor identificate și organizarea unei noi vizite de verificare
 6. Semnarea protocolului de predare, inclusiv manuale de utilizare, garanții și altele
 7. Finalizarea tranzacției la notar pentru cumpărători și încheierea contractelor de închiriere pentru chiriași
 8. Procedura de Recepție la Terminarea Lucrărilor
 9. Etapele Recepției Lucrărilor
 10. Obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu
 11. Transferul de responsabilitate către Echipa de Facility Management
 12. Crearea și verificarea checklist-ului pentru predare
 13. Predarea cărții tehnice și a altor documente esențiale
 14. Semnarea protocolului de predare și instruirea echipei de facility
 15. Suport post-predare pentru Echipa de Facility Management
 16. Asistența inițială oferită de echipa de management a construcției
 17. Abordarea problemelor sau întrebărilor ce pot apărea în etapa inițială de funcționare a complexului
 18. Închiderea Formală cu Dezvoltatorul
 19. Reflectarea asupra performanței și a rezultatelor proiectului
 20. Semnarea documentelor finale și închiderea formală a angajamentului de management extern
 21. Recomandări și Oportunități de Colaborare Ulterioară
13 00
restaurant
14 00
school
 1. Concepte de construcții durabile și sustenabile
 2. Definiția și importanța construcțiilor durabil
 3. Principiile fundamentale ale construcțiilor sustenabile
 4. Beneficiile aduse de construcțiile verzi asupra mediului și comunității
 5. Utilizarea materialelor ecologice și eficiente energetic
 6. Materialele ecologice și reciclabile în construcții
 7. Eficiența energetică în alegerea materialelor și sistemelor de construcții
 8. Reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea materialelor durabile
 9. Eficiența energetică în construcții
 10. Proiectarea clădirilor și sistemelor pentru eficiența energetică
 11. Utilizarea energiilor regenerabile în construcții
 12. Tehnologii inteligente pentru monitorizarea și controlul consumului energetic
 13. Sisteme de gestionare a deșeurilor și reciclare în construcții
 14. Managementul eficient al deșeurilor de construcții și demolări
 15. Reciclarea materialelor de construcții și valorificarea resurselor
 16. Impactul asupra mediului și economiei prin gestionarea responsabilă a deșeurilor
 17. Certificări și standarde de construcții verzi
 18. Principalele certificări și standarde de construcții verzi la nivel internațional
 19. Procesul de obținere a certificărilor pentru construcții sustenabile
 20. Protecția Mediului și Reglementările în Construcții
 21. Reglementările privind protecția mediului în proiectele de construcții
 22. Impactul construcțiilor asupra mediului și măsuri de protecție și conservare
15 00
school
 1. Introducere în BIM și concepte fundamentale
 2. Definirea și scopul Building Information Modelling (BIM)
 3. Concepte fundamentale ale tehnologiei BIM în contextul construcțiilor
 4. Importanța adoptării BIM în procesele de proiectare și construcție
 5. Utilizarea software-urilor BIM și modelarea 3D
 6. Selectarea și utilizarea software-urilor BIM pentru modelarea 3D
 7. Crearea și gestionarea modelelor tridimensionale în mediul BIM
 8. Integrarea informațiilor și detaliilor în modelele 3D pentru optimizarea proceselor de construcție
 9. Colaborarea și schimbul de informații într-un mediu BIM
 10. Platforme și instrumente pentru colaborarea eficientă în proiectele BIM
 11. Gestionarea schimbului de date și informații între diferitele părți implicate în proiect
 12. Asigurarea integrității și actualizării constante a datelor în mediul BIM
 13. Integrarea BIM în procesele de proiectare și construcție
 14. Integrarea tehnologiei BIM în etapele de planificare și proiectare a construcțiilor
 15. Utilizarea modelului BIM pentru coordonarea și optimizarea execuției lucrărilor
 16. Monitorizarea și actualizarea modelului BIM pe parcursul vieții proiectului
 17. Beneficiile și provocările utilizării BIM în industria construcțiilor
 18. Avantajele aduse de tehnologia BIM în termeni de eficiență, costuri și calitate
 19. Provocările și obstacolele asociate cu adoptarea și implementarea BIM în proiecte
 20. Studii de caz relevante și exemple practice de succes în utilizarea tehnologiei BIM
15 45
coffee
16 00
school
 1. Competențe de leadership în industria construcțiilor
 2. Definirea conceptului de leadership în contextul industriei construcțiilor
 3. Importanța Exercitării Puterii în contextul industriei construcțiilor
 4. Caracteristicile și trăsăturile unui lider eficient în domeniul construcțiilor
 5. Clasificare a liderilor: Abordări și stiluri
 6. Dezvoltarea abilităților de leadership pentru a conduce cu succes o echipă de proiect
 7. Motivare și dezvoltare personală în echipa de proiect
 8. Importanța motivării și implicării membrilor echipei în cadrul proiectului
 9. Tehnici și strategii pentru a motiva și dezvolta potențialul fiecărui membru al echipei
 10. Tehnici de recunoaștere a performanțelor
 11. Promovarea învățării și creșterii profesionale
 12. Crearea unui mediu de lucru stimulativ și favorabil dezvoltării personale și profesionale
 13. Gestionarea eficientă a timpului și a priorităților
 14. Identificarea principalelor provocări legate de gestionarea timpului în industria construcțiilor
 15. Tehnici și instrumente pentru o planificare eficientă a timpului și prioritizarea sarcinilor
 16. Cum să rămâi concentrat și productiv în fața unor termene strânse și a unor proiecte complexe
 17. Planificarea și gestionarea carierei în industria construcțiilor
 18. Strategii și metode pentru planificarea și dezvoltarea carierei în domeniul construcțiilor
 19. Identificarea oportunităților de creștere și avansare în carieră în industria construcțiilor
 20. Construirea unui plan de dezvoltare profesională pentru a-ți atinge obiectivele în carieră
 21. Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor și rezolvare a problemelor
 22. Procesul de luare a deciziilor în proiectele de construcții și provocările asociate
 23. Abordări și tehnici pentru a lua decizii informate și eficiente în situații complexe
 24. Îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor pentru a depăși obstacolele din cadrul proiectelor
 25. Construirea relațiilor de încredere și colaborare în echipa de proiect
 26. Rolul încrederii și colaborării în succesul proiectelor de construcții
 27. Construirea și menținerea relațiilor de încredere între membrii echipei și cu stakeholderii
 28. Stimularea spiritului de echipă și a cooperării pentru o comunicare eficientă și o colaborare productivă
 29. Stresul și gestionarea echilibrului între viața personală și profesională
 30. Efectele stresului asupra performanței și sănătății în industria construcției
 31. Tehnici și strategii pentru gestionarea stresului și menținerea unui echilibru între viața personală și profesională
 32. Importanța sănătății mentale și a unui stil de viață sănătos în cariera construcției
 33. Îmbunătățirea competențelor de leadership și a influenței în industria construcției
 34. Dezvoltarea abilităților de influențare și persuasiune în managementul proiectelor de construcții
 35. Participarea la programe de formare și dezvoltare pentru a-ți îmbunătăți competențele de leadership
 36. Angajamentul în procesul de învățare continuă și adaptarea la schimbările din industria construcției
 37. Motivarea și Dezvoltarea Membrilor Echipei
 38. Comunicare eficientă în cadrul proiectului
 39. Gestionarea conflictelor și rezolvarea problemelor de comunicare
Ziua 3 : Vineri, 1 Martie 2024
8 30
coffee
9 00
school
 1. Prezentare generală a proiectului:
 2. Scurtă introducere în specificațiile proiectului,
 3. Fazele de construcție și tehnologiile de bază ale site-ului
 4. Turul șantierului - o vizită detaliată a diferitelor părți ale santierulu, inclusiv a diferitelor faze ale proiectului
 5. Înțelegerea tehnologiilor folosite - o privire în detaliu în șantier asupra diferitelor tehnologii folosite în santier, de la săpături și lucrari de beton armat pana la lucrari de finisaje și apartamente pregatite pentru predare
 6. Securitatea și reglementările - explicații despre măsurile de securitate implementate și despre conformarea cu reglementările locale și internaționale
 7. Q&A cu Echipa - oportunitatea de a pune întrebări echipelor tehnice și de management despre provocările și soluțiile adoptate în proiect
 8. Faze de Lucru - o analiză a modului în care diferitele faze ale construcției se suprapun sau se succed și cum este gestionată această complexitate
 9. Dezvoltare Sustenabilă - o vedere asupra practicilor durabile și tehnologiilor ecologice implementate în proiect
 10. Feedback Live - oportunitatea de a oferi feedback și sugestii bazate pe observațiile făcute în timpul vizitei
11 00
coffee
11 30
school

Cât de mult vă schimbă perspectiva simpla prezență pe șantier?

13 00
restaurant
14 00
school

Cum reușim să îmbinăm timpul șî energia dedicată muncii și vieții personale?

14 45
coffee
15 00
school

Veți avea ocazia să interacționați cu invitatul special al acestei serii. Pot să vă divulg un aspect - este un stakeholder foarte important în sectorul construcțiilor.

16 00
school

Participanții la curs primesc diplomele și au ocazia să imortalizeze momentul alături de lector.

Curs Project Manager în construcții

Cursul include:

 • Preț fără TVA:
  €1,100 €990
 • Lector: Andrei COROBEA-BIRCEANU
 • Durată: 3 zile
 • book iconModule: 15
 • Locuri: 0/20
 • Apă & cafea: la discreție
 • restaurant_menuPrânz: Da
 • Diplomă: Da
Mai sunt 4 locuri pentru cursul din 27 - 29 Mar, 2024

Construction Project Management - seria #6

Hai și tu

Galerie cursuri

Lector curs

Andrei COROBEA-BIRCEANU | Academia Corobea
Andrei COROBEA-BIRCEANU
Real Estate Development Advisor @EVA BUILD
Administrator & Project Director @One United Properties
Dezvoltator imobiliar @Herastrau Luxury Apartments
Co-Founder & Chief Strategy Officer (CSO) @IMPERIUM

Inspirat de Albert Einstein - “Try not to become a man of success. Rather become a man of value”, apreciez oamenii care oferă mai mult decât primesc.


În timp ce te străduiești să oferi valoare celor din jurul tău, succesul este inevitabil, iar cu valoarea acumulată în tot acest demers poți oricând să o iei de la zero, să construiești orice îți propui și mai ales să te bucuri de călătorie.


Absolvent al Universității Tehnice de Construcții București – Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, dețin un Masterat la Universitatea Transilvania din Brașov în Modernizarea Energetică în Mediul Construit, precum și numeroase certificări în management, project management, coaching, vânzări și altele, fiind tot timpul motivat și determinat să devin mai bun decât ieri și să-mi livrez obiectivele nu oricum - ci la cele mai ridicate standarde.


Pasionat de criptomonede, sunt Co-fondator & Chief Strategy Officer în startup-ului românesc IMPERIUM, The Crypto Index -companie care dezvoltă un produs de investiții bazat pe un portofoliu al celor mai importante criptomonede din întreagă lume, clasificate în funcție de capitalizarea de piață a fiecărui activ.


Consultant, prestator de servicii de management în industria imobiliară, dezvoltator imobiliar prin compania Herăstrău Luxury Apartments, acționez și în calitate de Project Director & Administrator prin societatea de management EVA BUILD fondată, pentru proiectele grupului One United Properties, companie listată la Bursa de Valori București - principalul investitor și dezvoltator de proiecte imobiliare sustenabile din București.

.+ ani

Experiență în project management

.+ ani

Experiență în construcții

.+

mil valoare proiecte gestionate

.%

Satisfacție stakeholders
 • Shape
 • Shape
 • Shape
 • Shape

Unde ne vedem?