Mai sunt 8 locuri la Construction Project Management - seria #9, 19 - 21 Jun, 2024. Hai și tu!
Actor cheie în orice proiect de construcții: Șeful de Șantier

Capacitatea de a coordona activitățile, de a rezolva problemele în mod eficient și de a asigura respectarea standardelor de calitate și siguranță fac din Șeful de Șantier o componentă cheie a echipei de management a proiectului.

Șeful de Șantier, cunoscut și ca Site Manager, este o figură cheie în organizarea și gestionarea activităților zilnice din cadrul șantierului de construcții. Acest rol are o influență majoră asupra progresului lucrărilor și asigură respectarea standardelor de calitate, siguranță și termenele de execuție. Haide câteva minute în sala de curs, urmărind video.


Șeful de Șantier are o echipă directă de subalterni și lucrează în strânsă colaborare cu membrii echipei de management pentru a asigura buna desfășurare a proiectului. Responsabilitățile Șefului de Șantier includ, dar nu se limitează la:

  1. Supervizarea zilnică a activităților de construcții: Șeful de Șantier are rolul de a coordona și superviza lucrările de construcții, asigurându-se că se respectă planurile și specificațiile tehnice ale proiectului. El monitorizează și raportează stadiul lucrărilor și adresează eventualele probleme în timp util pentru a evita întârzierile și costurile suplimentare.
  2. Coordonarea echipelor de muncitori și subcontractorilor: Șeful de Șantier asigură buna coordonare a muncitorilor și a subcontractorilor, pentru a optimiza fluxul de lucru și a evita suprapunerea activităților. El se asigură că fiecare echipă are resursele necesare și că se respectă regulile de siguranță și de calitate.
  3. Gestionarea resurselor și a materialelor: Șeful de Șantier urmărește și gestionează resursele necesare pentru desfășurarea lucrărilor în mod eficient. Acesta se asigură că materialele sunt livrate la timp și că sunt utilizate în mod rațional, pentru a minimiza risipa și costurile neplanificate.
  4. Monitorizarea siguranței și a calității: Șeful de Șantier are un rol cheie în asigurarea unui mediu de lucru sigur și în implementarea măsurilor de protecție a muncii. El supervizează respectarea regulilor de siguranță și de calitate, identifică potențialele riscuri și ia măsuri pentru prevenirea accidentelor sau a defecțiunilor.
  5. Comunicarea cu echipa de management și beneficiarul proiectului: Șeful de Șantier menține o comunicare strânsă cu echipa de management și cu reprezentantul beneficiarului proiectului, raportând progresul lucrărilor și aducând la cunoștință eventualele probleme sau necesități. El poate fi implicat și în procesul de raportare cu trimitere la stadiul fizic al lucrărilor, raportare financiară și de evaluare a costurilor.
  6. Soluționarea problemelor și luarea deciziilor operative: Șeful de Șantier se confruntă cu diverse provocări pe parcursul proiectului și este responsabil de identificarea și implementarea soluțiilor eficiente. El trebuie să ia decizii rapide și bine fundamentate pentru a menține proiectul pe linia de plutire și pentru a evita întârzierile sau neconformitățile.
  7. Asigurarea respectării reglementărilor legale și a standardelor de mediu: Șeful de Șantier are grijă ca activitățile de construcții să se desfășoare în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele de mediu. El poate fi implicat în procesul de obținere a autorizațiilor și a avizelor necesare pentru desfășurarea lucrărilor.
  8. Monitorizarea progresului și raportarea către echipa de management: Șeful de Șantier este responsabil de monitorizarea zilnică a progresului lucrărilor și de raportarea acestuia către echipa de management. El ține evidența activităților finalizate, a stadiului lucrărilor în desfășurare și a eventualelor întârzieri sau probleme apărute. Rapoartele sale ajută la luarea deciziilor strategice și la ajustarea planurilor de acțiune.
  9. Rezolvarea problemelor și gestionarea schimbărilor: Pe parcursul unui proiect în construcții, pot apărea diverse probleme sau schimbări neprevăzute. Șeful de Șantier are rolul de a identifica aceste situații, de a analiza opțiunile disponibile și de a implementa soluțiile adecvate. El trebuie să aibă abilități de rezolvare a problemelor și să poată adapta planurile la schimbările care apar.
  10. Dezvoltarea și mentenanța relațiilor cu subcontractorii și alte părți implicate: Șeful de Șantier are responsabilitatea de a dezvolta și menține relații profesionale solide cu subcontractorii și cu alte părți implicate în proiect, cum ar fi furnizorii de materiale sau autoritățile locale. Comunicarea eficientă și colaborarea cu aceștia sunt esențiale pentru buna desfășurare a lucrărilor și pentru evitarea neînțelegerilor sau a conflictelor.

Rolul de Șef de Șantier reprezintă o funcție complexă și solicitantă în cadrul unui șantier de construcții. Capacitatea de a coordona activitățile diverse, de a rezolva problemele în mod eficient și de a asigura respectarea standardelor de calitate și siguranță fac din Șeful de Șantier o componentă cheie a echipei de management a proiectului.

La fiecare serie de Construction Project Management insist foarte mult pe importanța acestui rol. Vrei să afli ce spun despre această poziție cheie? Urmărește câteva minute aici.

Andrei Corobea-birceanu

Inspirat de Albert Einstein - “Try not to become a man of success. Rather become a man of value”, apreciez oamenii care oferă mai mult decât primesc.


În timp ce te străduiești să oferi valoare celor din jurul tău, succesul este inevitabil, iar cu valoarea acumulată în tot acest demers poți oricând să o iei de la zero, să construiești orice îți propui și mai ales să te bucuri...

Mai multe despre Andrei