Mai sunt 20 locuri la Commercial Strategy & Asset Management - seria 1, 18 - 19 Jul, 2024. Hai și tu!
Susținem lupta împotriva abandonului universitar din România

Rata abandonului școlar în învățământul superior a fost de 19,3% în anul universitar 2021-2022, în creștere față de anul precedent, din păcate.

Abandonul școlar este o problemă gravă care afectează calitatea și eficiența sistemului de învățământ superior din România. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, rata abandonului școlar în învățământul superior a fost de 19,3% în anul universitar 2021-2022, în creștere față de 18,1% în anul universitar 2020-2021. Acest nivel este mult peste media europeană, care a fost de 10,6% în anul 2020.


Cauzele abandonului școlar sunt multiple și complexe, dar se pot grupa în trei categorii principale:  

  • personale
  • academice
  • sociale


Factorii personali se referă la caracteristicile individuale ale studenților, cum ar fi motivația, aspirațiile, starea de sănătate, situația financiară, etc.  


Factorii academici se referă la condițiile de studiu, cum ar fi calitatea programelor, metodele de predare și evaluare, sprijinul didactic, etc.  


Factorii sociali se referă la influența mediului familial, comunitar și profesional asupra deciziei de a continua sau nu studiile. 


Pentru a reduce abandonul școlar, este necesară o abordare integrată și multidimensională, care să țină cont de specificitatea fiecărui caz și să implice toți actorii relevanți: studenți, cadre didactice, instituții de învățământ superior, autorități publice, angajatori, organizații neguvernamentale, etc.  


Printre măsurile posibile ar fi:  

  • creșterea accesului și echității în învățământul superior, prin acordarea de burse, credite, facilități fiscale, etc.
  • îmbunătățirea calității și relevanței programelor de studiu, prin adaptarea la nevoile pieței muncii, diversificarea ofertei, introducerea de module transversale, etc.
  • dezvoltarea unui sistem de consiliere și orientare profesională și personală pentru studenți, prin crearea de centre de carieră, mentorat, tutorat, etc.
  • stimularea participării și implicării studenților în viața academică și socială, prin promovarea democrației studențești, a voluntariatului, a mobilităților, etc. 


Abandonul școlar este o realitate îngrijorătoare în cadrul sistemului de învățământ superior din România, iar Academia Corobea se implică activ în combaterea acestei probleme, oferind soluții inovatoare și sprijin pentru studenți. Fondată cu misiunea de a dezvolta lideri și profesioniști în industria construcțiilor, Academia Corobea își propune să contribuie la reducerea abandonului școlar prin diverse programe și inițiative. 


În parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (Anula Coșoiu anula.cosoiu@utcb.ro), Academia Corobea organizează prelegeri și seminarii axate pe promovarea excelenței academice, dezvoltarea personală și gestionarea carierei. Aceste evenimente au drept scop nu doar oferirea de cunoștințe tehnice, ci și cultivarea unui mediu în care studenții să se simtă susținuți și încurajați să își continue studiile. 


Un aspect esențial al implicării Academiei Corobea în combaterea abandonului școlar este accentul pus pe dezvoltarea abilităților manageriale și leadership - coaching. Astfel, studenții sunt încurajați să își descopere pasiunile, să își clarifice obiectivele profesionale și să își gestioneze timpul și resursele eficient. Aceste competențe nu doar că contribuie la succesul academic, dar oferă și o bază solidă pentru construirea unei cariere de succes în industria construcțiilor. 


Prin abordarea sa integrată, Academia Corobea se alătură eforturilor naționale de a reduce abandonul școlar, contribuind la formarea unei noi generații de profesioniști pregătiți nu doar tehnic, ci și etic și managerial.  

Andrei Corobea-birceanu

Inspirat de Albert Einstein - “Try not to become a man of success. Rather become a man of value”, apreciez oamenii care oferă mai mult decât primesc.


În timp ce te străduiești să oferi valoare celor din jurul tău, succesul este inevitabil, iar cu valoarea acumulată în tot acest demers poți oricând să o iei de la zero, să construiești orice îți propui și mai ales să te bucuri...

Mai multe despre Andrei